Historia Konstrukcja Zestawienie

PZL S-1


Kraków 25.08.2011r.
018b Rozdział 1945.11.15.
PZL S-1 
Polska

Zestawienie


Zbudowano tylko jeden lotny prototyp PZL S-1 nr 45-001, w PZL Mielec. Nie budowano płatowca do prób statycznych i kolejnych lotnych prototypów. Prototyp uległ rozbiciu. 

Opracował Karol Placha Hetman