Historia Konstrukcja Zestawienie

Jakowlew Jak-17 UTI