Lotnisko Ławica-Poznań 2014r.

Kraków 24.11.2014r.


Lotnisko Ławica – Poznań

Rozbudowany Terminal



W dniu 4.11.2001r., na Lotnisku Ławica otwarto nowy, nowoczesny Terminal, który architektonicznie przypominał rozpostarty spadochron. Powierzchnia Terminala wynosiła 14 000 m2 a przepustowość 1,2 - 1,5 mln pasażerów rocznie. Lotnisko mogło obsługiwać w ciągu godziny jednocześnie 430 pasażerów w przylocie i 450 w odlocie, co daje 880 pasażerów na godzinę. Wstąpienie Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej, przystąpienie do strefy Schengen oraz kolejna wielka emigracja Polaków za chlebem, wywołała dużą dynamikę wzrostu ruchu lotniczego. W ciągu kilku lat okazało się, że Terminal jest za ciasny. W 2011r., zapadły wiążące uzgodnienia i decyzje co do rozbudowy istniejącego Terminalu. Projekt zachował dotychczasowy charakter obiektu nawiązujący do symboliki rozpostartego spadochronu. Głównym wykonawcą była firma HOCHTIEF Polska. Inwestycja była realizowana w systemie pod klucz w trzech etapach, bez przerywania ruchu komercyjnego. Przypomnę, że w 2009r., Polskie Wojsko całkowicie opuściło Lotnisko Ławica, a w dniu 23.12.2009r. wojewoda wielkopolski przejął wojskową część lotniska o powierzchni 18,35 ha od Agencji Mienia Wojskowego.


I. etap rozbudowy obejmował budowę nowej części Terminalu o powierzchni całkowitej 17 800 m2., w której znalazły się: nowa strefa przylotów i hala ze stanowiskami check-in (na parterze ) oraz pomieszczenia techniczne całego budynku (na kondygnacji piwnicznej). Realizacja prac budowlanych I. etapu rozbudowy obiektu zakończyła się w dniu 30.03.2012r., aby nowy Terminal mógł obsłużyć podróżnych w czasie turnieju piłki nożnej EURO 2012.


W II. etapie inwestycji zostały wykonane prace wykończeniowe powierzchni biurowej w nowo wybudowanej części Terminala pasażerskiego (na kondygnacjach +1 i +2) oraz całkowicie nowa sortownia bagażu rejestrowanego.


Natomiast w ramach III etapu wykonano między innymi przebudowę funkcjonującego Terminalu oraz budowę nowej centralnej strefy kontroli bezpieczeństwa. Uruchomiono sortownię bagażu. Nastąpiła także integracja wszystkich obiektów. Zakres robót obejmował również budowę drogi wewnętrznej wraz z przebudową parkingu.


Terminal dysponuje: 22 stanowiskami odprawy biletowo-bagażowej (check-in), stanowiskiem bagażu ponadnormatywnego, 6 samoobsługowymi stanowiskami odprawy biletowej (self check-in), 11 bramami wyjść (gate’mi), strefą kontroli bezpieczeństwa. Powierzchnia użytkowa to około 23 000 m2. Po przebudowie i modernizacji Terminalu lotnisko jest w stanie obsłużyć 3 – 3,5 mln pasażerów rocznie. Kubatura obiektu po rozbudowie wynosi 200 tys. m sześc. Rozbudowany Terminal jest w stanie obsłużyć więcej i w krótszym czasie pasażerów. Wzrosła przepustowość obsługi pasażerskiej - szczytowa przepustowość godzinna wyniosła 1 900 pasażerów przylatujących i 1 100 pasażerów odlatujących. Koszt całej inwestycji wyniósł 300 mln złotych. Pierwsi pasażerowie z nowej powierzchni skorzystali w dniu 29.05.2013r.


Rozbudowa Terminalu to nie jedyne inwestycje zrealizowane na Lotnisku Ławica.

- Pole wzlotów otrzymało drogę kołowania równoległą do DS (RWY). Jej długość wynosi 2 500 m, czyli tyle ile RWY. Do tego momentu do kołowania wykorzystywano drogę startową.

- Zbudowano także dwa tak zwane szybkie zjazdy i trzy zwykłe, prostopadłe do RWY łączniki.

- Powiększono płytę peronową, na której powstało sześć kolejnych stanowisk postojowych dla samolotów kody referencyjnego C (A 320, B 737).

Prace te spowodowały zwiększenie ilości operacji lotniczych z 11 operacji / godzinę do 32 operacji / godzinę.


W dniu 28.05.2012r., rozbudowany Terminal Portu Lotniczego Poznań-Ławica został uroczyście otwarty. W inauguracji wzięli udział m. in.: Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania, jak również władze wielu regionalnych portów lotniczych. Aktu poświęcenia nowej strefy przylotów dokonał Arcybiskup Metropolita Poznański Ks. Stanisław Gądecki.


No, ale ponieważ była okazja podpięcia się pod regionalny sukces, Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski nie omieszkał tej okazji przepuścić. Co prawda minęło już prawie pół roku od oficjalnego otwarcia, ale co stoi na przeszkodzie, aby jeszcze raz otworzy to co już otwarto. Ponieważ ktoś życzliwy podpowiedział Prezydentowi, że Terminal już działa, to wymyślono 100 lecie istnienia Lotniska Ławica. I w taki oto sposób, w dniu 1.10.2013r. (wtorek), Prezydent Bronisław Komorowski, dokonał oficjalnego otwarcia rozbudowanego Terminalu. Tak właśnie powstaje historia na dwa tomy; poprawna i niepoprawna politycznie, co często wytykają mnie moi adwersarze.


Historycznie przypomnę, że lotnicza stacja w Poznaniu (wówczas germańskie Posen) została oficjalnie uruchomiona w dniu 26.08.1913r., w obecności cesarza Wilhelma II. Obiekt był wojskowy i miał około 300 hektarów. W skład budynków wchodziły; koszarowiec, warsztaty i trzy hangary, w których można było zmieścić po 10 samolotów. Przed I wojną światową, a także w czasie jej trwania, na lotnisku funkcjonowała szkoła pilotów, obserwatorów i mechaników, poza tym naprawiono tu samoloty i składowano sprzęt lotniczy. Powstańcy Wielkopolscy zajęli lotnisko w nocy z 5-6.01.1919r.








Opracował Karol Placha Hetman